JUDr. Ivo Palkoska

 

advokát

 

Kladno, Kleinerova 24/1504

 

 

 

 

 

 

Úvod
Právní služby
Vzory dokumentů
Kontakt
O kanceláři
Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O kanceláři

 

            JUDr. Ivo Palkoska vykonává advokátní praxi jako samostatný advokát. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. 0469. Sídlo advokátní kanceláře JUDr. Palkosky je v Kladně. JUDr. Palkoska běžně poskytuje právní služby včetně konzultací s klienty po předchozí dohodě též v Praze.

 

            Dostupnost právních služeb JUDr. Palkosky je zabezpečena stálou přítomností zaměstnanců v jeho kanceláři v pracovních dnech od 8.30 hod. do 15. 30 hod.

 

            V sídle kanceláře JUDr. Palkosky vykonávají činnost další samostatní advokáti, kteří mají navzájem úzké kolegiální vztahy a podle potřeby si poskytují vzájemnou podporu, jak je obvyklé ve větších advokátních kancelářích.

 

            JUDr. Ivo Palkoska absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Zprvu pracoval jako podnikový právník bytového podniku. V roce 1982 se stal advokátním koncipientem v Mladé Boleslavi. Od roku 1984 vykonával advokátní praxi v Kladně jako člen Krajského sdružení advokátů v Praze. Od 1.7.1990 má samostatnou advokátní kancelář v Kladně. V letech 1990 – 1992 byl poslancem České národní rady, kde vykonával funkci místopředsedy ústavněprávního výboru. Od roku 1992 se plně věnuje advokacii. Je členem zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky v oborech práva občanského, rodinného, pracovního a občanského soudního řádu.

 

        JUDr. Ivo Palkoska si průběžně rozšiřuje své znalosti studijními pobyty v zahraničí, např. v Pittsburgu v USA, v Římě, v Kodani nebo  v Trieru. Zde se zúčastnil čtyřtýdenního kurzu pro obhájce před Mezinárodním trestním soudem.

 

  _________________________________________________________________________________________________________________________

Datum poslední úpravy 20.06.2013